SDW start actie voor agrariërs om miljoenen aan extra droogteschade door waterwinning vergoed te krijgen

Jaarlijks wordt 1 miljard m3 grondwater gewonnen voor watergebruik door huishoudens en bedrijven. In de omgeving van de waterwinningen zorgt dit voor verlaging van grondwaterstanden en veroorzaakt extra droogteschade aan landbouwgewassen. Deze schade komt dus bovenop de schade door klimaatdroogte. Op grond van de wet moet deze extra droogteschade worden vergoed. Voor een deel gebeurt dit al maar voor een groot deel nog niet. SDW start een collectieve actie om dit recht te zetten. Wij vragen daarom alle agrariërs in de omgeving van waterwinningen om zich te melden. SDW kan een vuist maken als zoveel mogelijk agrariërs zich aanmelden!

Om de voortgang te volgen, vind je hieronder onze procesflow. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat deze streefdata niet worden gehaald. Dit schema is vooral bedoeld om een grof beeld te geven van het verloop.

Kijk hier of u mogelijk in aanmerking komt

De kaart hieronder geeft een globaal beeld van de locaties waar de landbouw volgens onderzoek met het landelijk Hydrologisch Model (LHM) mogelijk schade ondervindt (> 2 cm verlaging door waterwinning). Ieder landbouwbedrijf dat zich binnen de gele gebieden bevindt of daarbuiten – maar wel vermoedt dat hij droogteschade lijdt door een waterwinning – kan zich aanmelden.
Het kan zijn dat de 2 cm verlagingslijn volgens het LHM ruimer of beperkter zou uitvallen. Vul in onderstaand kaartje uw postcode of woonplaats in dan ziet u meteen of uw bedrijf binnen de invloedslijnen ligt.