Voorwaarden

De voorwaarden in het kort (download de volledige deelnemersovereenkomst hier):

  • U geeft SDW een machtiging om namens u te onderhandelen, te procederen en alles te doen wat nodig is om een vergoeding voor droogteschade door waterwinning voor u te realiseren.
  • U betaalt SDW geen bijdrage vooraf en achteraf alleen in geval van succes (no cure, no pay). Realiseert SDW geen opbrengst voor u, dan bent u niets verschuldigd. De vergoeding van SDW bedraagt (maximaal) 25% van de toegekende schadevergoeding (exclusief BTW).
  • Ervan uitgaande dat u de btw kunt terugvragen, ontvangt u dus altijd ten minste 75% van de aan u toegekende schadevergoeding. De vergoeding van SDW wordt alleen berekend over de schade die u nu nog niet vergoed krijgt.
  • U kunt uw deelname aan de actie van SDW te allen tijde beëindigen, maar als u uiteindelijk toch profiteert van de actie van SDW dan blijft u de vergoeding verschuldigd.
  • Door deel te nemen laat u zien dat u de actie van SDW steunt en vergroot de kans van slagen van de collectieve actie. U wordt persoonlijk op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen en krijgt inspraakmogelijkheden bij belangrijke beslissingen van SDW.
  • Gratis meeliften is geen optie. Iedereen die uiteindelijk van de door SDW gerealiseerde opbrengst profiteert, aanvaardt daardoor de voorwaarden en draagt dezelfde procentuele vergoeding af.