Inspraak & betrokkenheid

SDW zal de belanghebbende grondgebruikers via de website stichtingdroogteschade.nl en nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang van de activiteiten van SDW.

Grondgebruikers die zich via het aanmeldformulier op de website van SDW hebben aangemeld, worden te zijner tijd nader betrokken bij de activiteiten van de SDW door middel van een door SDW op te zetten inspraakmechanisme en/of klankbordgroepen.