Financiering

SDW heeft een financieringsovereenkomst gesloten met Droogteschade Nederland C.V. (DNL). Deze overeenkomst stelt SDW in staat op no-cure-no-pay-basis op te komen te komen voor de belangen van haar achterban en een collectieve rechtszaak te voeren.

Deelnemers aan de collectieve actie van SDW zijn vooraf geen vergoeding verschuldigd aan SDW. Alleen als de inspanningen van SDW tot een opbrengst leiden, is daarover een percentage van maximaal 25% aan SDW verschuldigd. Deze vergoeding zal verschuldigd zijn door iedereen die uiteindelijk van de actie van SDW profiteert. De inzet van SDW is om de (financierings)kosten te verhalen op de aangesproken wederpartijen.

De overeenkomst tussen DNL en SDW voldoet aan de eisen van de Claimcode 2019 en kan desgevraagd door de rechtbank in het kader van een collectieve procedure worden ingezien en beoordeeld. DNL of aan haar gelieerde ondernemingen hebben geen zeggenschap over de processtrategie of het aangaan van een schikking. Die zeggenschap ligt volledig bij SDW.

De beherend vennoot van de DNL is een 100% dochteronderneming van Redbreast Associates N.V., een in 2015 opgerichte Nederlandse procesfinancier. Redbreast Associates heeft ruime ervaring met het financieren van rechtszaken (zie voor meer informatie de website van Redbreast, www.redbreast.com). DNL en Redbreast Associates zijn gevestigd aan de Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum.