Disclaimer

Juistheid informatie

Stichting Droogteschade Waterwinning (“SDW”) streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) juist of actueel is. SDW en/of haar adviseurs kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan SDW. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SDW.

Bevindingen onderzoek en rechten van derden

Op deze website kunnen onderzoeken worden gepubliceerd die zijn opgesteld in opdracht van SDW of andere partijen. Derden kunnen aan deze onderzoeken en de andere informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Koppeling naar websites van derden

Koppelingen naar websites en bronnen van derden (hyperlinks) worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat SDW de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Aangezien deze bronnen door derden worden bijgehouden, dragen wij niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie.

Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.