Raad van Toezicht

 

Prof. Dr. C.P. (Cees) Veerman, voorzitter

Cees Veerman studeerde theoretische economie aan de Erasmus Universiteit (cum laude, 1973), promoveerde in 1982 aan de toenmalige Landbouw Universiteit Wageningen, was aan de bedrijfskundefaculteit van de EUR verbonden als docent en hoogleraar en was vanaf 1985 tevens hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Na een 5-jarige periode als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum was hij bijna 5 jaar Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Recent was hij voorzitter van de EU Mission Board Soil Health & Food en is momenteel lid van diverse raden van toezicht in zowel de publieke als private sector.

H. (Herman) van Ham, lid

Herman is agrarisch ondernemer in Luyksgestel. Tussen 2003 en 2015 was Herman bestuurder bij ZLTO en LTO Nederland en tussen 1994 en 2002 was hij wethouder in de Gemeente Bergeijk. Als agrarisch ondernemer heeft hij zelf te maken met droogteschade door de grondwateronttrekking in de nabije omgeving van zijn bedrijf.

Mr. T. (Tamara) Novakovski, lid

Tamara Novakovski is een advocaat met ruime ervaring in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Zij behandelt omvangrijke en complexe zaken op diverse aansprakelijkheidsterreinen, waaronder overheids-, toezichthouders-, bestuurders- en contractuele aansprakelijkheid. Tamara heeft bijzondere expertise op het gebied van schadebegroting en schadeafwikkeling.