SDW is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken en bevoegdheden gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een marktconforme bezoldiging en hebben geen financieel belang bij de uitkomst van de door SDW te voeren collectieve rechtszaak en/of schadeafwikkeling. Een overzicht met bezoldigingsafspraken voor het bestuur en raad van toezicht vindt u hier. Zeggenschap over processtrategie of het aangaan van een schikking berust volledig bij SDW.

Voor de governance van SDW vormt de Claimcode 2019 het uitgangspunt. Ook bij de uitvoering van haar werkzaamheden zal SDW steeds de principes van de Claimcode 2019 volgen.