Ervaring en deskundigheid

SDW beschikt over ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van de landbouw in het algemeen en het droogteschadedossier en het voeren van collectieve rechtszaken in het bijzonder. Hier vindt meer informatie over het bestuur van SDW en hier over de raad van toezicht.

SDW wordt ondersteund door hydrologische adviesbureaus De Bakelse Stroom, Advies in Water en Fugro. Daarnaast werkt SDW samen met Droogteschade Nederland (DNL). DNL heeft het probleem van de schade aan de landbouw door de waterwinning eind 2018 op de kaart heeft gezet. DNL heeft landelijk en regionaal onderzoek laten uitvoeren naar droogteschade door waterwinning en vertegenwoordigt op dit moment 1230 landbouwbedrijven in waterwingebieden. Namens haar deelnemers is DNL betrokken bij diverse pilots en lokale onderzoeken naar droogteschade.

Ten slotte onderhoudt SDW over haar activiteiten nauw contact met LTO Nederland.