Productielijst

Productie SDW-01  Rapport De Bakelse Stroom en Advies in Water, De effecten van permanente grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijven voor de landbouw in Nederland, december 2019
Productie SDW-02  Informeel verslag gesprek DNL en ACSG van 15 juli 2019
Productie SDW-03  Correspondentie tussen Vitens en SDW van 2022-2024
Productie SDW-04  Brief Brabant Water aan SDW van 19 juli 2023
Productie SDW-05  Brief IPO aan DNL van 23 mei 2019
Productie SDW-06  Email tussen DNL en waterbedrijven over voorschotten van 23 oktober 2020
Productie SDW-07  ACSG april 2020 – Toelichting op de berekeningsmethode voor gewasschade
Productie SDW-08  ACSG gebiedsonderzoek Terwisscha juni 2015
Productie SDW-09  Notitie ACSG juni 2019 – Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade
Productie SDW-10  Notitie ACSG mei 2023 – Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade
Productie SDW-11

Productie SDW-12 E-mail ACSG aan deskundige SDW over Potentiële opbrengstfactor 1980-2019 14 april 2020
Productie SDW-13 ACSG juni 2022, Notitie drainagekosten
Productie SDW-14

Productie SDW-15 ACSG november 2022 overzicht vergoedingsnormen
Productie SDW-16 E-mails tussen ACSG en deskundige SDW over BTW d.d. 25 oktober 2023
Productie SDW-17 Notitie DNL – Overzicht ACSG procedures
Productie SDW-18 Fugro-rapport – Geohydrologische analyse van Nederlandse grondwaterwinningen door waterbedrijven
Productie SDW-19 De Bakelse Stroom en Advies in Water 27 november 2019, Commentaar op ACSG-notitie: Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade
Productie SDW-20 Excel gebiedsonderzoek ACSG grondwaterstanden Terwisscha 1971
Productie SDW-21  Van Bakel (De Bakelse Stroom) en Hoogewoud (Advies in Water), ‘Validatie van de opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast  volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel met opbrengstgegevens van grasland op melkveebedrijven’, Stromingen 2023 (29), nr. 2, p. 40-41.
Productie SDW-22  Van Immerzeel, ‘Analytische functies voor de toepassing van de HELP-tabel’, Stromingen 2023 (29), nr 3, p. 35
Productie SDW-23 Rapport Advies in Water en De Bakelse Stroom – De opbrengstdepressie van grasland in Nederland als gevolg van grondwaterwinningen door waterbedrijven
Productie SDW-24 ACSG schadeadvies Terwisscha – [x] Productie SDW-25 ACSG schadeadvies Terwisscha – [x] Productie SDW-26 Notitie De Bakelse Stroom – Kanttekeningen bij de opbrengstpercentages voor vochttekort in de TCGB-tabel
Productie SDW-27 Notitie WEcR – Gemiddelde hoogste praktijkopbrengsten
Productie SDW-28 Rapport De Bakelse Stroom – Bepaling van de Praktisch Potentiële Opbrengsten (PPO’s) van landbouwgewassen
Productie SDW-29 Berekening SDW – normbedrag melkveebedrijven
Productie SDW-30 Notitie Advies in Water en De Bakelse Stroom – Verandering van de maat voor herinzaaifrequentie van blijvend grasland in Nederland als gevolg van grondwaterwinningen door waterbedrijven
Productie SDW-31 Berekening SDW – normbedrag herinzaaikosten
Productie SDW-32 Berekening SDW – normbedrag akkerbouwbedrijven
Productie SDW-33 ACSG oktober 2023, Overzicht vergoedingsnormen
Productie SDW-34 Berekening SDW – normbedrag tuinbouwbedrijven
Productie SDW-35 Brief ACSG over Besluit hanteren verjaring bij schadezaken ACSG van 3 maart 2016
Productie SDW-36 Nieuwsbrief DNL aan deelnemers van 8 juni 2022
Productie SDW-37 Statuten SDW
Productie SDW-39 Berekening SDW – voorbeeld jaarschade 2020
Productie SDW-40 Notitie Advies in Water en De Bakelse Stroom – Opbrengstderving van landbouwgewassen en extra herinzaai van grasland als gevolg van grondwaterwinningen door waterbedrijven, per waterbedrijf